www.iyondetoks.net sitesinde yer alan her türlü ses, görüntü, bilgi ve belge, ticari marka ve fikri mülkiyetler ALLIN markasına aittir. Sitede yer alan tüm bu bilgi ve belgeler sosyal paylaşım sitelerinde ya da diğer dijital ortamlarda, www.iyondetoks.net sitesi referans gösterilecek, sadece kişisel amaçlarla kullanılabilir. 

www.iyondetoks.net sitesinde yer alan bilgi ve belgeleri ticari amaçlarla değiştirmek, kopyalamak, çoğaltmak, kiralamak, yayınlamak ya da alıntılamak yasaktır. Bu sitede yer alan hiçbir belge ya da bilgi ticari bir amaçla kullanılamaz.

www.iyondetoks.net sitesinde yer alan ürün görselleri, afişler ve diğer görsellerle birlikte, tüm yazılı içerikler Fikri Mülkiyet Hakları doğrultusunda koruma altına alınmıştır. Bu bilgi ve belgelerin izinsiz bir şekilde kullanılması halinde, Fikri ve Sinai Haklar Kanunu'nun aşağıda yer alan maddesine dayanarak, yasal işlem başlatılacaktır.

"Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur."

www.iyondetoks.net, böyle bir kullanım durumunda, kullanan kişi ya da kuruluşu uyarmak zorunluluğuna sahip değildir ve herhangi bir uyarıda bulunmadan, yasal işlem başlatabilir.